15 July 2007

คำพูดที่คนไทยควรเลิกใช้

1. สบาย สบาย

มีคนต่างชาติเคยบอกว่า คนไทยอะไรๆก็ "สบาย สบาย" ทำงานกันอย่างสบาย สบาย ไม่ซีเรียส ไม่เร่งรีบ แม้ว่าต่างชาติจะทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาก็ตาม อันที่จริงแล้วคนไทยที่ตั้งใจทำงาน และทำงานด้วยความรับผิดชอบก็มีมาก เราต้องพยายามช่วยกันไม่ให้ประเทศเราติดภาพลักษณ์แบบนี้นะคะี้ เราต้องไม่เป็นแบบ สบาย สบาย อะไรก็ได้ กับเรื่องที่ควรจะจริงจัง

2. ใครๆ ก็ทำกันทั้งนั้น


คำพูดนี้เป็นคำแก้ตัวที่ทำลายประเทศเราอย่างยิ่ง การโกงค่าไฟ การใช้ของผิดกฎหมาย โดยอ้างว่า "ใครๆก็ทำกันทั้งนั้น" เป็นสิ่งที่ผิดมาก เราอยากให้มีคนร่วมทำลายชาติกันเยอะๆอย่างนั้นหรือคะ สิ่งผิดก็คือสิ่งผิด เราต้องไ่ม่ทำโดยเด็ดขาด และต้องไม่สนับสนุนให้คนอื่นทำด้วย

3. คิดมากน่า

บางที เราก็ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดี แต่ก็ไม่ผิด แต่ก็ไม่ถูก หรือสิ่งสีเทา ผ่านไปโดย "ไม่คิดอะไรมาก" ทั้งๆที่ อะไรที่ไม่ดี เราก็ควรช่วยกันห้ามปราม และปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานที่ดี ช่วยกันเถอะนะคะ

4. คนไทยก็อย่างนี้แหละ

คำนี้ได้ยินแล้วขมขื่นที่สุด ที่คนไทยไม่มีศรัทธาในคนไทยกันเอง และยอมรับสิ่งไม่ดีที่เป็นอยู่ว่าเป็น "นิสัยของคนไทย" ที่เรามีประเทศชาติ ภาษา วัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณได้์นั้น ก็เพราะคนไทย รุ่นปู่รุ่นทวด ที่ปกป้องประเทศชาติไว้ด้วยชีวิตเลือดเนื้อ ที่เป็นนักปราชญ์คิดค้นอักษรภาษา ธำรงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไว้ี เราต้องไม่ย่อท้อและไม่ยินยอมต่อสิ่งไม่ดี เราต้องกำจัด แก้ไขและปรับปรุงมัน พัฒนาประเทศเราให้ดีขึ้น คนไทยส่วนใหญ่และคนส่วนใหญ่เป็นคนดี เราต้องเชื่ออย่างนั้น และกล้าที่จะทำดีั และสนันสนุนให้คนดีได้มีอำนาจควบคุมคนไม่ดี อย่างที่ในหลวงทรงตรัสไว้ เราจะปล่อยปละละเลยกับสิ่งที่ไม่ดี ความทุจริต การหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ได้ ถ้าทำอย่างนั้นแล้วเสีย ก็ผิดต่อประเทศชาติ คนในชาติ ผิดต่อปู่ย่าตายายผู้ธำรงความเป็นไทย ผิดต่อผืนแผ่นดินนี้ที่เป็นที่เกิดที่อาศัย อย่างมาก จงมีศรัทธาและไม่ย่อท้อ

ดู คำพูดที่คนไทยควรใช้ให้มากขึ้น

No comments: