06 October 2007

ก เอ๋ย ก ไก่

เอ๋ย กไก่ ไข่ อยู่ในเล้า ขวด ของเรา ควาย เข้านา

คน ขึงขัง ระฆัง ข้างฝา งู ใจกล้า จาน ใช้ดี

ฉิ่ง ตีดัง ช้าง วิ่งหนี โซ่ ล่ามที เฌอ คู่กัน

หญิง โสภา ชฎา สวมพลัน ปฏัก ปักไว้* (หุนหัน**) ฐาน เข้ามารอง

นางมณโฑ หน้าขาว ผู้เฒ่า เดินย่อง เณร ไม่มอง เด็ก ต้องนิมนต์

เต่า หลังตุง ถุง แบกขน ทหารอดทน ธง คนนิยม

หนู ขวักไขว่ ใบไม้ ทับถม ปลา ตากลม ผึ้ง ทำรัง

ฝา ทนทาน พาน วางตั้ง ฟัน สะอาดจัง สำเภา กางใบ

ม้า คึกคัก ยักษ์ เขี้ยวใหญ่ เรือพายไป ลิง ไต่ราว

แหวน ลงยา ศาลา เงียบเหงา ฤาษี หนวดยาว เสือ ดาวคะนอง

หีบ ใส่ผ้า จุฬา ท่าผยอง อ่าง เนืองนอง นกฮูก ตาโต

* แบบที่ท่องตอนเด็กๆ รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ใช้คำว่าหุนหัน เพราะแฝงด้วยความโกรธ ความรุนแรง
** ฉบับประชาช่าง


คิดถึง ก เอ๋ย ไก่... ท่องแล้วนึกถึงตอนเป็นเด็กๆ อยู่อนุบาลใส่กระโปรงสีแดง รู้สึกภูมิใจที่คนไทยเรา มีตัวอักษรไทย มีภาษาไทยใช้ และภาษาำไทยเราก็เจริญมาก มีกาพย์ กลอน เขียนได้วิจิตร ไพเราะกว่า ของฝรั่งเยอะ ที่พึ่งสำหรับการเขียนของฉันทุกวันนี้ ก็คือ ราชบัณฑิตยสถาน ช่วยให้สะกดถูกต้อง =D

แต่ท่านรู้ไหมว่า ก ไก่ แบบ ที่เราท่องนี้ เป็นแบบของ บริษัท ประชาช่าง จำกัด พิมพ์ขึ้นตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2490 ส่วนผู้ใดแต่งนั้น ยังไม่มีผู้ใดทราบ แต่ เอนก นาวิกมูล ได้เขียนประวัติ ก ไก่ ไว้ ในหนังสือเรื่อง แกะรอย ก ไก่ เมื่อปี พ.ศ. 2536

ดู แผ่นภาพ ก ไก่, 108วิธีท่อง ก เอ๋ย ก ไก่

No comments: